the final and only act of healing is to accept that there is nothing wrong with you

R. Holden

Jeg tilbyder

Samtaler der skaber personlig eller faglig udvikling

Terapi
Velkommen i en varm atmosfære og til en samtale, hvor du kan finde nye perspektiver, mod, accept, lettelse og retning i livet, når der er brug for det. Det kan være i forbindelse med:

  • Voldsomme hændelser
  • Livskriser
  • Lavt selvværd
  • Sorg og tab
  • Tristhed og depression
  • Angst
  • Stress og udbrændthed
  • Personlig udvikling generelt

Samtaler tilbydes også online og i nogle tilfælde telefonisk.

Supervision i gruppe
For medarbejdere i social- eller sundhedsfagligt arbejde. Jeg fokuserer på trivsel og faglig udvikling, som en forudsætning for at kunne håndtere de belastninger, der ofte følge med arbejdet som ‘professionel hjælper’. Vi arbejder med nye perspektiver på opgaveløsning og ansvar samt at fastholde flow, mening og succesoplevelser i arbejdet.
Undervisning
Oplever du at være omsorgstræthed på arbejdspladsen? Arbejdet som ‘professionel hjælper’ – f.eks. som sygeplejerske, pædagog, jobcentermedarbejder – både beriger og belaster. At være i kontakt med mennesker i svære livssituationer påvirker os og at bruge sig selv empatisk trætter. I nogle tilfælde oplever vi tegn på udbrændthed. Undervisningen handler om hvordan vi forebygger udmattelse og bevarer engagement og fokus i arbejdet. I præsenteres for psykologiske modeller til at forstå den følelsesmæssige påvirkning i arbejdet og forskellige værktøjer til at håndtere belastning, både som enkeltperson og organisation.
Psykolog Lea Parvez

Om mig

Vision
At bidrage til liv levet i fred, autenticitet og glæde. Jeg er dybt engageret i at skabe forandring – både i verden og gennem personlig udvikling.

Med samtalerne ønsker jeg at støtte dig i at se, at du ikke er de tanker, følelser og problemer som du oplever, og give dig mulighed for at finde ind til det afklarede sted i dig selv, hvorfra nye kræfter og syn på dig selv og verden kan udspringe. Jeg arbejder naturligvis med redskaber til at problemløse i hverdagen , håndtere symptomer på mistrivsel og få struktur på livet, hvor det er nødvendigt, men essensen i samtalerne er at styrke dig i at være dig – mere dig.

Inspiration
Mit livssyn er funderet i spiritualitet. Jeg er inspireret af forskning i kvantefysik, neuroplasticitet og epigenetik; og hvordan den afspejler spirituelle principper om altings forbundethed samt bevidsthed og kærlighed som de primære forandringsagenter i menneskers udvikling. De psykologiske metoder jeg anvender er farvet af eksistentialisme og buddhistisk psykologi. Det indebærer bl.a. antagelser om at nærvær og selvaccept er den mest direkte vej til forandring, at livets udfordringer potentielt er ‘gaver’ til udvikling og at kontakt til vores essens eller højere selv i sig selv er helende.
Baggrund
Årgang 1975. Jeg er uddannet cand.psych. i 2006 og har siden arbejdet som klinisk psykolog.

Jeg er autoriseret psykolog og specialiseret i at arbejde med forskellige former for belastningstilstande, herunder langvarig stress, kriser udløst af voldsomme hændelser og traumer. Jeg har arbejdet for blandt andre Forsvaret, FN og Røde Kors Asylafdeling. Det har givet mig specialiseret viden om håndtering af ekstreme livs- eller arbejdsforhold og jeg trives med opgaver i eks. flygtningelejre og militærbaser i ind- og udland.

Jeg er efteruddannet i kognitiv adfærdsterapi og trækker på nyere retninger, der inkluderer mindfulness, accept og compassion.

Priser & Vilkår

Terapi

Priser

Individuel samtale: 1100, (60 min)
Parsamtale: 1500,- (90 min)

Bemærk: Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen og kan derfor ikke tage imod henvisning fra din læge.

Afbud
Ved udeblivelse afregnes konsultationen som afholdt. Afbud skal ske telefonisk eller skriftligt senest 24 timer før aftale, ellers afregnes fuld pris.
Betaling
Kontant, via MobilePay eller bankoverførsel ifm. hver konsultation.
For gruppesupervision og undervisning – kontakt mig for pris og aftale.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om hvordan jeg kan hjælpe dig

Jeg kan ofte træde til med kort varsel.
Du kan også ringe direkte på +45 6127 1427

    Lea Parvez