Cookie og privatlivspolitik

Brug af cookies

Hjemmesiden anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen samt til statistisk formål. De informationer der genereres via cookies er anonyme og bruges i forbindelse med Google Analytics. Du kan til enhver tid selv slette cookies.

Henvendelse via kontaktformular, mail og sms

Oplysninger som modtages via kontaktformular og mailen lea@leaparvez.dk opbevares kun så længe der er brug for oplysningerne i forhold til den behandling og service jeg yder.

Undlad at give fortrolige oplysninger i din besked/mail og bed i stedet om at blive kontaktet. Det samme gælder hvis du skriver pr. Sms.

Behandling af personlige oplysninger

I forbindelse med konsultationer i klinikken indhentes personlige oplysninger mhp. lovpligtig journalføring (Psykologloven, bek. 567). Kun nødvendige oplysninger journaliseres, hvilke typisk er navn, kontaktoplysninger og evt. cpr. nummer samt centrale oplysninger af personlig, social eller helbredsmæssig karakter.

I nogle tilfælde modtager jeg oplysninger fra andre om dig, eks. din læge eller forsikringsselskab, mhp. at yde god behandling eller i forbindelse med administration forbundet med din behandling.

Yderligere opbevares enkelte oplysninger mhp. afregning og bogføring, så længe der er behov for det.
Alle oplysninger om dig behandles sikkert og fortroligt. Journal opbevares i 5 år fra sidste notat og herefter slettes den. Jeg har tavshedspligt og er den eneste person, der har adgang til journaloplysningerne.

Såfremt jeg sender fortrolige mails til dig, foregår det via en sikker forbindelse.

Videregivelse af oplysninger

Oplysninger om dig videregives ikke til tredjepart uden dit samtykke. Undtagelsen herfor er i tilfælde, hvor der alvorlig risiko for at du eller andre kommer til skade (Sundhedsloven § 41), eller hvor et barns udvikling er i fare (serviceloven § 153). I så fald har jeg pligt til at videregive relevante oplysninger til myndighederne mhp. at forebygge skade.

Dine rettigheder i forhold til oplysningerne

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig. I henhold til psykologloven kan der ikke ændres i journalen, men du har ret til at få lavet tilføjelser, såfremt du ønsker det.
Er du utilfreds med håndteringen af dine data, så hører jeg naturligvis gerne fra dig, for så vidt muligt at ændre på forholdet. Klager kan endvidere rettes til Datatilsynet.

For yderligere information kontakt dataansvarlige og indehaver af virksomheden:
Lea Parvez
Teglholm Tværvej 33 st. 1
2450 København SV
+4561271427
lea@leaparvez.dk

(Opdateret d. 02.08.18)